Sorry, this video is not available in your country.

K+ NS HD Túy Linh Lung (Tập 29)

Yêu thích

Túy Linh Lung (Tập 29)

Thời gian chiếu: 18:00 09/11/2019 Thời lượng dự kiến: 45 phút

Trong phim Khanh Trần - thánh nữ của Vu tộc, với sự giúp sức của Vu tộc, Nguyên Lăng lên làm vua và muốn lập Khanh Trần làm hoàng hậu nhưng bị phản đối của triều thần. Vu tộc nắm giữ cửu chuyển linh lung trận với chín viên đá thần có khả năng thay đổi quá khứ và tương lai. Hoàng tử Nguyên Trạm, lợi dụng tiên đoán về song tinh của Vu tộc cùng sự phò tá của Ám Vu nhằm đoạt vị trong ngày đại hôn giữa Nguyên Lăng và Khanh Trần. Để bảo vệ Nguyên Lăng và Vu tộc, Khanh Trần thi triển trận pháp cửu chuyển linh lung quay ngược về quá khứ. Khanh Trần biến mất khỏi kí ức của mọi người, kể cả Nguyên Lăng nhưng duyên phận vẫn cứ kéo hai người về phía nhau.