Sorry, this video is not available in your country.

K+ NS HD Yêu Phải Bạn Trai Chòm Sao Bắc Đẩu (Tập 2)

Yêu thích

Yêu Phải Bạn Trai Chòm Sao Bắc Đẩu (Tập 2)

Thời gian chiếu: 18:00 14/02/2020 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Nội dung bộ phim kể về cuộc nội chiến trên chòm sao Bắc Đẩu nên Nhật Nguyệt Giác - vật giữ cân bằng vũ trụ không may bị thất lạc. Khi đến trái đất để tìm Nhật Nguyệt Giác, Thiên tinh sư Xích Ngữ đã gặp và có tình cảm với nữ tướng quân Cát Uyển. Vì cứu Cát Uyển nên Xích Ngữ đã tự ý thay đổi lại vận mệnh khiến Cát Uyển mỗi kiếp đều không thể sống qua nổi 30 tuổi. Xích Ngữ chỉ vì cứu Cát Uyển, sửa đổi vận mệnh nên đã bị bắt giam giữ ở chòm sao Bắc Đẩu 3000 năm. Sau khi được tự do, Xích Ngữ đã tới trái đất một lần nữa để sửa chữa sai lầm và đồng thời giúp Cát Uyển có thể sống qua năm 30 tuổi...