Sorry, this video is not available in your country.

K+ PM HD Liverpool – Arsenal (H1) Premier League 2019/20: Vòng 3

Yêu thích

Liverpool – Arsenal (H1) Premier League 2019/20: Vòng 3

Thời gian chiếu: 06:01 12/09/2019 Thời lượng dự kiến: 53 phút

8 lần gặp Liverpool gần nhất, Arsenal không thắng nổi trận nào. Chuỗi trận tồi tệ ấy thôi thúc Pháo Thủ đi theo con đường của chính Liverpool bằng cách xây dựng bộ ba tấn công chất lượng cao.