Sorry, this video is not available in your country.

K+ PM HD Tạp Chí UEFA Champions League

Yêu thích

Tạp Chí UEFA Champions League

Thời gian chiếu: 18:32 11/09/2019 Thời lượng dự kiến: 24 phút

Những tin tức, bình luận, đánh giá... về mùa giải UEFA Champions League 2018/19.