Sorry, this video is not available in your country.

K+ PM HD Tạp Chí UEFA Champions League

Yêu thích

Tạp Chí UEFA Champions League

Thời gian chiếu: 14:01 14/08/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Những tin tức, bình luận, đánh giá... về mùa giải UEFA Champions League 2018/19.