Sorry, this video is not available in your country.

K+ PM HD Thứ 9 Ngoại Hạng

Yêu thích

Thứ 9 Ngoại Hạng

Thời gian chiếu: 10:40 10/10/2019 Thời lượng dự kiến: 12 phút

Talkshow mới nhìn lại giải đấu trong một tuần do cựu cầu thủ Lê Công Vinh đảm nhận vai trò MC.