Sorry, this video is not available in your country.

K+ PC HD Seamaster T2 Diamond Malaysia 2019

Yêu thích

Seamaster T2 Diamond Malaysia 2019

Thời gian chiếu: 01:00 12/09/2019 Thời lượng dự kiến: 53 phút

Giải T2 2019 Tour I sẽ tổ chức tại Malaysia từ 18 - 21/7, Ma Long, Fan Zhen Dong và Ding Ning…đều tham gia giải này. Giải T2 ban đầu mang tên Giải bóng bàn châu Á Thái Bình Dương, được tổ chức lần đầu vào năm 2017, với tổng giải thưởng là 1.5 triệu USD đạt kỷ lục giải thưởng cao nhất trong lịch sử bóng bàn thế giới. năm 2019 giải T2 đổi tên thành Giải T2 Diamond