Sorry, this video is not available in your country.

K+1 HD Biệt Đội 6 (Phần 1 - Tập 3)

Yêu thích

Biệt Đội 6 (Phần 1 - Tập 3)

Thời gian chiếu: 08:29 10/10/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Bộ phim bắt đầu với việc, đội trưởng của Seal Team Six là Richard "RIP" Taggart đã đưa ra một quyết định khó hiểu trong một nhiệm vụ tại Afghanistan. Hai năm sau đó, RIP bị nhóm khủng bố Boko Haram là bắt làm con tin và việc giải cứu anh phụ thuộc vào những anh em cựu binh Đặc nhiệm hải quân, dẫn đầu là Joe Graves, cùng với Alex Caulder và Ricky "Buddha" Ortiz. Nhưng họ lại có những phán đoán khác nhau về cách xác định vị và các cách giải cứu khác nhau...