Sorry, this video is not available in your country.

K+1 HD Đòn Quyết Định

Yêu thích

Đòn Quyết Định

Thời gian chiếu: 01:15 15/01/2020 Thời lượng dự kiến: 98 phút

Khi một tên cướp bắt giữ một cậu bé làm con tin trong vụ cướp ngân hàng, người cha cuồng nộ hợp tác với viên cảnh sát trưởng để giải quyết vụ bắt cóc trong lúc thời gian gấp rút.