Sorry, this video is not available in your country.

K+1 HD Hạnh Phúc Của Mẹ

Yêu thích

Hạnh Phúc Của Mẹ

Thời gian chiếu: 04:10 12/09/2019 Thời lượng dự kiến: 83 phút

Phim là hành trình người mẹ đơn thân, nghèo khó và nhiều bệnh tật giúp con trai Tim mắc hội chứng tự kỷ thực hiện đam mê nhảy múa, sống vui mỗi ngày.