Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

  • 01:10
    Bạo loạn/lockout
  • 02:46
    Các cặp đôi hollywood/celebrity scoop, ep385
  • 03:12
    Phim điện ảnh và những ngôi sao/weekly films and stars, ep664
  • 03:42
    Lên đèn/lights on 2020, ep27
  • 03:53
    Sau cơn bão/after the storm
  • 05:53
    Lên đèn/lights on 2020, ep27
  • 06:06
    Chiến Binh
    Warrior
    Chiến Binh
  • 08:30
    Án Mạng Khu Mỏ (Phần 1 - Tập 6)
    Midnight sun s1, ep06
    Án Mạng Khu Mỏ (Phần 1 - Tập 6)
  • 09:27
    Hoa Hồng Giáng Sinh
    Christmas Rose
    Hoa Hồng Giáng Sinh
  • 10:57
    Lên đèn/lights on 2020, ep27
  • 11:08
    Phim điện ảnh và những ngôi sao/weekly films and stars, ep664
  • 11:41
    Phim hay xem ngay: ốc sên và chim vàng anh/reasons to watch: symphony's romance
  • • LIVE
    Truyền Thuyết Về Quán Tiên
  • 13:42
    Lên đèn/lights on 2020, ep27
  • 13:53
    Án Mạng Khu Mỏ (Phần 1 - Tập 6)
    Midnight sun s1, ep06
    Án Mạng Khu Mỏ (Phần 1 - Tập 6)
  • 14:53
    Người Vận Chuyển 4
    The Transporter Refueled
    Người Vận Chuyển 4
  • 16:30
    Phim điện ảnh và những ngôi sao/weekly films and stars, ep663
  • 17:00
    Phim hay xem ngay: ốc sên và chim vàng anh/reasons to watch: symphony's romance
  • 17:08
    Phim điện ảnh và những ngôi sao/weekly films and stars, ep664
  • 17:38
    Lên đèn/lights on 2020, ep27
  • 17:53
    Biệt Đội Cún Cưng
    Show Dogs
    Biệt Đội Cún Cưng
  • 19:25
    Các cặp đôi hollywood/celebrity scoop, ep386
  • 19:53
    Vụ Án Bí Ẩn
    Howling
    Vụ Án Bí Ẩn
  • 21:53
    Truyền Thuyết Về Quán Tiên
    The Legend Of Quan Tien
    Truyền Thuyết Về Quán Tiên
  • 23:43
    Clip ca nhạc/music clip
  • 23:53
    Lẽ sống/a reason to live
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc
Thời gian chiếu: 00:40 17/09/2020 Thời lượng dự kiến: 119 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật