Sorry, this video is not available in your country.

K+1 HD Thiên Thần Sa Ngã

Yêu thích

Thiên Thần Sa Ngã

Thời gian chiếu: 04:18 13/09/2019 Thời lượng dự kiến: 92 phút

Sau khi bị đổ lỗi cho cái chết của bạn trai cũ Trevor, Lucinda "Luce" Price đã bị gửi đến "Sword & Cross", một ngôi trường giáo dưỡng dành cho thanh thiếu niên. Khi đến trường mới, Luce gặp rất nhiều học sinh khác nhau, bao gồm cả Cameron, nhưng cô không hề biết rằng anh ta là một thiên thần và đã yêu cô hàng ngàn năm về trước.