Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • • LIVE
  Nhất Niệm Quan Sơn (Tập 22)
 • 00:48
  Nhất Niệm Quan Sơn (Tập 23)
  A Journey To Love, Ep23
  Nhất Niệm Quan Sơn (Tập 23)
 • 01:34
  Nhất Niệm Quan Sơn (Tập 24)
  A Journey To Love, Ep24
  Nhất Niệm Quan Sơn (Tập 24)
 • 02:21
  Trách Nhiệm Đen Tối
  Calm With Horses
  Trách Nhiệm Đen Tối
 • 03:59
  Người Truy Án (Tập 22)
  Danger Zone, Ep22
  Người Truy Án (Tập 22)
 • 04:47
  Người Truy Án (Tập 23)
  Danger Zone, Ep23
  Người Truy Án (Tập 23)
 • 05:32
  Người Truy Án (Tập 24)
  Danger Zone, Ep24
  Người Truy Án (Tập 24)
 • 06:30
  Hãy Để Thằng Bé Đi
  Let Him Go
  Hãy Để Thằng Bé Đi
 • 08:21
  Kẻ Săn Đêm
  Nocturnal Animals
  Kẻ Săn Đêm
 • 10:16
  Con Đường Băng
  The Ice Road
  Con Đường Băng
 • 12:07
  Người Truy Án (Tập 24)
  Danger Zone, Ep24
  Người Truy Án (Tập 24)
 • 13:08
  Kiếp Nạn Khó Tránh (Tập 8)
  Sisyphus, Ep8
  Kiếp Nạn Khó Tránh (Tập 8)
 • 13:44
  Con ma nhà họ vương/never trust a stranger
 • 15:16
  Cảnh Sát Da Màu
  Black And Blue
  Cảnh Sát Da Màu
 • 17:03
  Người Truy Án (Tập 24)
  Danger Zone, Ep24
  Người Truy Án (Tập 24)
 • 18:00
  365 Ngày Thay Đổi Quá Khứ (Tập 2)
  365: Repeat The Year, Ep2
  365 Ngày Thay Đổi Quá Khứ (Tập 2)
 • 18:49
  Xem gì trên k+
 • 19:00
  Phong Khởi Lũng Tây (Tập 23)
  The Wind Blows From Longxi, Ep23
  Phong Khởi Lũng Tây (Tập 23)
 • 19:52
  Hậu trường băng đảng london mùa 2
 • 20:00
  Dữ Phượng Hành (Tập 21)
  The Legend Of Shen Li, Ep21
  Dữ Phượng Hành (Tập 21)
 • 20:47
  Clip ca nhạc
 • 21:00
  Tên Sát Nhân Mercedes (Phần 3 - Tập 9)
  Mr Mercedes S3, Ep9
  Tên Sát Nhân Mercedes (Phần 3 - Tập 9)
 • 22:00
  Hãy Để Thằng Bé Đi
  Let Him Go
  Hãy Để Thằng Bé Đi
 • 23:54
  Clip ca nhạc
 • 23:58
  Clip ca nhạc

K+Action
Nhất Niệm Quan Sơn (Tập 22) - A Journey To Love, Ep22

00:00
15/04/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật