Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 01:28
  Giới thiệu phim truyền hình thế giới võ hiệp kim dung
 • 01:31
  Đường Triều Quỷ Sự Lục (Tập 4)
  Strange Tales Of Tang Dynasty, Ep4
  Đường Triều Quỷ Sự Lục (Tập 4)
 • 02:21
  Giới thiệu phim truyền hình thế giới võ hiệp kim dung
 • 02:24
  Quái Vật Đảo Jersey
  Beast
  Quái Vật Đảo Jersey
 • 04:10
  Giới thiệu phim truyền hình thế giới võ hiệp kim dung
 • 04:12
  Ẩn Danh (Phần 2 - Tập 1)
  Taxi Driver S2, Ep1
  Ẩn Danh (Phần 2 - Tập 1)
 • 05:00
  Trích đoạn phim câu chuyện hoa hồng02
 • 05:05
  Tuyết Kiếm Hành (Tập 29)
  Sword Snow Stride, Ep29
  Tuyết Kiếm Hành (Tập 29)
 • 05:51
  Xem gì trên k+
 • 06:00
  Bạn Có An Toàn? (Tập 1)
  Are You Safe?, Ep1
  Bạn Có An Toàn? (Tập 1)
 • 06:50
  Trích đoạn phim câu chuyện hoa hồng05
 • 06:54
  Giới thiệu phim truyền hình thế giới võ hiệp kim dung
 • 07:00
  Đường Triều Quỷ Sự Lục (Tập 2)
  Strange Tales Of Tang Dynasty, Ep2
  Đường Triều Quỷ Sự Lục (Tập 2)
 • 07:47
  Nạn Nhân Hồi Sinh
  RV: Resurrected Victims
  Nạn Nhân Hồi Sinh
 • 09:23
  Vùng Đất Quỷ Dữ: Kiếp Sau
  Resident Evil: Afterlife
  Vùng Đất Quỷ Dữ: Kiếp Sau
 • 11:00
  Dã Bình Phàm: Điệp Vụ Sinh Tử (Tập 25)
  The Mask, Ep25
  Dã Bình Phàm: Điệp Vụ Sinh Tử (Tập 25)
 • 11:44
  Giới thiệu phim truyền hình thế giới võ hiệp kim dung
 • 11:50
  Trích đoạn phim câu chuyện hoa hồng05
 • 12:00
  Câu Chuyện Hoa Hồng (Tập 6)
  The Tale Of Rose, Ep6
  Câu Chuyện Hoa Hồng (Tập 6)
 • 12:47
  Phim hay xem ngay: câu chuyện hoa hồng
 • 12:57
  Giới thiệu phim truyền hình thế giới võ hiệp kim dung
 • 13:00
  Ẩn Danh (Phần 2 - Tập 2)
  Taxi Driver S2, Ep2
  Ẩn Danh (Phần 2 - Tập 2)
 • 13:46
  Giới thiệu phim truyền hình thế giới võ hiệp kim dung
 • 13:51
  Trích đoạn phim câu chuyện hoa hồng02
 • 14:00
  Bạn Có An Toàn? (Tập 4)
  Are You Safe?, Ep4
  Bạn Có An Toàn? (Tập 4)
 • 14:49
  Trích đoạn phim câu chuyện hoa hồng03
 • 15:00
  Quái Vật Khát Máu: Đối Mặt Tử Thù
  Venom: Let There Be Carnage
  Quái Vật Khát Máu: Đối Mặt Tử Thù
 • 16:40
  Giới thiệu phim truyền hình thế giới võ hiệp kim dung
 • 16:45
  Phim hay xem ngay: câu chuyện hoa hồng
 • 16:52
  Clip ca nhạc
 • 16:58
  Đường Triều Quỷ Sự Lục (Tập 5)
  Strange Tales Of Tang Dynasty, Ep5
  Đường Triều Quỷ Sự Lục (Tập 5)
 • 17:48
  Giới thiệu phim truyền hình thế giới võ hiệp kim dung
 • 17:51
  Tuyết Kiếm Hành (Tập 30)
  Sword Snow Stride, Ep30
  Tuyết Kiếm Hành (Tập 30)
 • 18:39
  Bạn Có An Toàn? (Tập 5)
  Are You Safe?, Ep5
  Bạn Có An Toàn? (Tập 5)
 • 19:26
  Dã Bình Phàm: Điệp Vụ Sinh Tử (Tập 26)
  The Mask, Ep26
  Dã Bình Phàm: Điệp Vụ Sinh Tử (Tập 26)
 • 20:13
  Dã Bình Phàm: Điệp Vụ Sinh Tử (Tập 27)
  The Mask, Ep27
  Dã Bình Phàm: Điệp Vụ Sinh Tử (Tập 27)
 • 20:57
  Giới thiệu phim truyền hình thế giới võ hiệp kim dung
 • 21:00
  Câu Chuyện Hoa Hồng (Tập 7)
  The Tale Of Rose, Ep7
  Câu Chuyện Hoa Hồng (Tập 7)
 • 21:46
  Giới thiệu phim truyền hình thế giới võ hiệp kim dung
 • 21:55
  Biệt đội săn mồi/rogue
 • 23:47
  Cuộc đi săn của quỷ/it follows

K+Action
Vùng Đất Quỷ Dữ: Kiếp Sau - Resident Evil: Afterlife

23:46
13/06/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật