Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 01:16
  Lạc Dương (Tập 4)
  Luo Yang, Ep4
  Lạc Dương (Tập 4)
 • 02:01
  Phục Sinh
  Risen
  Phục Sinh
 • 03:49
  Phim hay xem ngay: dữ phượng hành
 • 04:00
  Họa Gia Phá Án (Tập 1)
  Under The Skin, Ep1
  Họa Gia Phá Án (Tập 1)
 • 04:49
  Clip ca nhạc
 • 05:00
  365 Ngày Thay Đổi Quá Khứ (Tập 7)
  365: Repeat The Year, Ep7
  365 Ngày Thay Đổi Quá Khứ (Tập 7)
 • 06:00
  Băng Trộm Siêu Đẳng (Phần 1 - Tập 1)
  Leverage S1, Ep1
  Băng Trộm Siêu Đẳng (Phần 1 - Tập 1)
 • 06:45
  Xem gì trên k+
 • 07:00
  Lạc Dương (Tập 3)
  Luo Yang, Ep3
  Lạc Dương (Tập 3)
 • 07:49
  Hậu trường băng đảng london mùa 2
 • 08:00
  Hacker Siêu Đẳng (Phần 1 - Tập 2)
  Mr. Robot S1, Ep2
  Hacker Siêu Đẳng (Phần 1 - Tập 2)
 • 08:47
  Xem gì trên k+
 • 09:00
  Thuốc Lá Tự Cuốn
  Hand Rolled Cigarette
  Thuốc Lá Tự Cuốn
 • 10:44
  Phim hay xem ngay: dữ phượng hành
 • 10:52
  Clip ca nhạc
 • 10:56
  Clip ca nhạc
 • 11:00
  Dữ Phượng Hành (Tập 26)
  The Legend Of Shen Li, Ep26
  Dữ Phượng Hành (Tập 26)
 • 11:46
  Hậu trường băng đảng london mùa 2
 • 11:51
  Clip ca nhạc
 • 12:00
  Lạc Dương (Tập 6)
  Luo Yang, Ep6
  Lạc Dương (Tập 6)
 • 12:45
  Xem gì trên k+
 • 12:55
  Hậu trường băng đảng london mùa 2
 • 13:00
  Họa Gia Phá Án (Tập 2)
  Under The Skin, Ep2
  Họa Gia Phá Án (Tập 2)
 • 13:48
  Clip ca nhạc
 • 14:00
  Băng Trộm Siêu Đẳng (Phần 1 - Tập 4)
  Leverage S1, Ep4
  Băng Trộm Siêu Đẳng (Phần 1 - Tập 4)
 • 14:45
  Clip ca nhạc
 • 14:49
  Clip ca nhạc
 • 15:00
  Thập Diện Mai Phục
  Thập Diện Mai Phục
 • 17:00
  Lạc Dương (Tập 6)
  Luo Yang, Ep6
  Lạc Dương (Tập 6)
 • 17:45
  Xem gì trên k+
 • 18:00
  365 Ngày Thay Đổi Quá Khứ (Tập 8)
  365: Repeat The Year, Ep8
  365 Ngày Thay Đổi Quá Khứ (Tập 8)
 • 18:51
  Clip ca nhạc
 • 19:00
  Băng Trộm Siêu Đẳng (Phần 1 - Tập 5)
  Leverage S1, Ep5
  Băng Trộm Siêu Đẳng (Phần 1 - Tập 5)
 • 19:44
  Clip ca nhạc
 • 19:49
  Clip ca nhạc
 • 20:00
  Dữ Phượng Hành (Tập 27)
  The Legend Of Shen Li, Ep27
  Dữ Phượng Hành (Tập 27)
 • 20:43
  Clip ca nhạc
 • 20:47
  Clip ca nhạc
 • 20:52
  Hậu trường băng đảng london mùa 2
 • 21:00
  Hacker Siêu Đẳng (Phần 1 - Tập 3)
  Mr. Robot S1, Ep3
  Hacker Siêu Đẳng (Phần 1 - Tập 3)
 • 21:47
  Xem gì trên k+
 • • LIVE
  Phục Sinh
 • 23:49
  Tông Sư Hoắc Nguyên Giáp
  Tông Sư Hoắc Nguyên Giáp

K+Action
Phục Sinh - Risen

22:00
23/04/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật