Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 01:08
  Đường Triều Quỷ Sự Lục (Tập 10)
  Strange Tales Of Tang Dynasty, Ep10
  Đường Triều Quỷ Sự Lục (Tập 10)
 • 01:55
  Giới thiệu phim truyền hình thế giới võ hiệp kim dung
 • 01:59
  Trái Tim Quái Vật
  The Instrument Of Murder
  Trái Tim Quái Vật
 • • LIVE
  Các cặp đôi hollywood
 • 03:55
  Giới thiệu phim truyền hình thế giới võ hiệp kim dung
 • 04:00
  Ẩn Danh (Phần 2 - Tập 7)
  Taxi Driver S2, Ep7
  Ẩn Danh (Phần 2 - Tập 7)
 • 04:51
  Trích đoạn phim câu chuyện hoa hồng14
 • 05:00
  Tuyết Kiếm Hành (Tập 35)
  Sword Snow Stride, Ep35
  Tuyết Kiếm Hành (Tập 35)
 • 05:48
  Trích đoạn phim thế giới võ hiệp kim dung: thiết huyết đan tâm05
 • 06:00
  Bạn Có An Toàn? (Tập 7)
  Are You Safe?, Ep7
  Bạn Có An Toàn? (Tập 7)
 • 06:46
  Xem gì trên k+
 • 07:00
  Đường Triều Quỷ Sự Lục (Tập 8)
  Strange Tales Of Tang Dynasty, Ep8
  Đường Triều Quỷ Sự Lục (Tập 8)
 • 08:00
  Các cặp đôi hollywood
 • 08:29
  Kỉ Nguyên Tàn Bạo
  Kundo: Age Of The Rampant
  Kỉ Nguyên Tàn Bạo
 • 10:47
  Xem gì trên k+
 • 11:00
  Thế Giới Võ Hiệp Kim Dung: Thiết Huyết Đan Tâm (Tập 5)
  The Legend Of Heroes: Hot Blooded, Ep5
  Thế Giới Võ Hiệp Kim Dung: Thiết Huyết Đan Tâm (Tập 5)
 • 11:49
  Trích đoạn phim câu chuyện hoa hồng13
 • 12:00
  Câu Chuyện Hoa Hồng (Tập 14)
  The Tale Of Rose, Ep14
  Câu Chuyện Hoa Hồng (Tập 14)
 • 12:50
  Vệ Binh Dải Ngân Hà
  Guardians Of The Galaxy
  Vệ Binh Dải Ngân Hà
 • 14:50
  Bạn Có An Toàn? (Tập 10)
  Are You Safe?, Ep10
  Bạn Có An Toàn? (Tập 10)
 • 15:36
  Các cặp đôi hollywood
 • 16:04
  Đội Cảnh Sát S
  S: The Last Policeman - Recovery Of Our Future
  Đội Cảnh Sát S
 • 18:02
  Xem gì trên k+
 • 18:15
  Người Gác Cửa
  The Doorman
  Người Gác Cửa
 • 20:00
  Thế Giới Võ Hiệp Kim Dung: Thiết Huyết Đan Tâm (Tập 6)
  The Legend Of Heroes: Hot Blooded, Ep6
  Thế Giới Võ Hiệp Kim Dung: Thiết Huyết Đan Tâm (Tập 6)
 • 20:47
  Xem gì trên k+
 • 21:00
  Câu Chuyện Hoa Hồng (Tập 15)
  The Tale Of Rose, Ep15
  Câu Chuyện Hoa Hồng (Tập 15)
 • 21:51
  Các cặp đôi hollywood
 • 22:19
  Các cặp đôi hollywood
 • 22:55
  F1 academy 2024 barcelona - chặng 1

K+Action

Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật