Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:36
  Các cặp đôi hollywood
 • 01:03
  Họa Gia Phá Án (Tập 6)
  Under The Skin, Ep6
  Họa Gia Phá Án (Tập 6)
 • 01:48
  Xem gì trên k+
 • 01:59
  Người Gác Cửa
  The Doorman
  Người Gác Cửa
 • 03:43
  Trích đoạn phim trêu nhầm yêu thật
 • 03:59
  Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp (Tập 38)
  Heroes, Ep38
  Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp (Tập 38)
 • 04:49
  Xem gì trên k+
 • 04:59
  Ám Hành Ngự Sử (Tập 19)
  Royal Secret Agent, Ep19
  Ám Hành Ngự Sử (Tập 19)
 • 05:49
  Trích đoạn phim trêu nhầm yêu thật
 • 06:00
  Trêu nhầm yêu thật/only for love, ep18
 • 06:49
  Trích đoạn phim trêu nhầm yêu thật
 • 07:00
  Họa gia phá án/under the skin, ep04
 • 07:49
  Hậu trường hôn lễ đại chiến
 • 08:00
  Thám Tử Sherlock (Phần 4 - Tập 5)
  Sherlock S4, Ep5
  Thám Tử Sherlock (Phần 4 - Tập 5)
 • 08:47
  Xem gì trên k+
 • 09:00
  Cậu bé quái vật/hwayi: a monster boy
 • 11:07
  Ẩn Danh (Phần 2 - Tập 23)
  Taxi Driver S2, Ep23
  Ẩn Danh (Phần 2 - Tập 23)
 • 12:00
  Họa gia phá án/under the skin, ep07
 • 12:47
  Ngôi sao điện ảnh: cate blanchett
 • 12:59
  đại hiệp hoắc nguyên giáp/heroes, ep39
 • 13:48
  Trích đoạn phim trêu nhầm yêu thật
 • 13:59
  Trêu Nhầm Yêu Thật (Tập 21)
  Only For Love, Ep21
  Trêu Nhầm Yêu Thật (Tập 21)
 • 14:46
  Xem gì trên k+
 • 15:00
  Gia tài tội lỗi/inheritance
 • 16:59
  Màn Đêm Kinh Hoàng (Tập 2)
  Night Has Come, Ep2
  Màn Đêm Kinh Hoàng (Tập 2)
 • 17:42
  Hậu trường hôn lễ đại chiến
 • 17:48
  Trích đoạn phim trêu nhầm yêu thật
 • 18:00
  ám hành ngự sử/royal secret agent, ep20
 • 18:48
  Xem gì trên k+
 • 19:00
  Trêu nhầm yêu thật/only for love, ep22
 • 19:50
  Phim hay xem ngay: trêu nhầm yêu thật
 • 20:00
  ẩn danh p2/taxi driver s2, ep24 (edited)
 • 20:50
  Phim hay xem ngay: màn đêm kinh hoàng
 • 21:00
  Thám tử sherlock/sherlock s4, ep06
 • 21:50
  Trích đoạn phim trêu nhầm yêu thật
 • • LIVE
  Màn đêm kinh hoàng/night has come, ep03
 • 22:35
  Kẻ đưa tin/moby dick

K+Action
Màn đêm kinh hoàng/night has come, ep03

21:59
06/12/2023
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật