Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 08:15
  Bản Tin Chứng Khoán Sáng
  Chuyên Gia Trinh Phat
  Bản Tin Chứng Khoán Sáng
 • 12:15
  Thị Trường Chứng Khoán Trưa Nay
  Trang Hoàng
  Thị Trường Chứng Khoán Trưa Nay
 • 15:00
  Nhận Định Thị Trường
  Bình Nguyễn
  Nhận Định Thị Trường
 • 20:30
  Nhận Định Thị Trường
  Thuy Vũ Itp
  Nhận Định Thị Trường
Nhận Định Thị Trường
Thời gian chiếu: 20:30 15/04/2021 Thời lượng dự kiến: 90 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật