Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Gameshow: Biệt Đội Xả Xì Trét (28T)
  Tập 21,22
 • 01:00
  Đông Tây Nam Bắc (Tập 19,20)
  Đông Tây Nam Bắc (Tập 19,20)
 • 02:00
  Khoa Học Diệu Kỳ (26 T)
  Tập 4
 • 02:30
  Ca Nhạc Bolero
  Tập 24
 • 03:00
  Gameshow: Tỏ Tình Hoàn Mỹ (48T)
  Tập 4
 • 04:00
  Khám Phá Thế Giới_Mẹ Thiên Nhiên Nổi Giận P2 (13T)
  Tập 9
 • 04:30
  Khám Phá Thế Giới_Congo Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã (2T)
  Tập 2
 • 05:00
  Ca Nhạc Bolero
  Tập 25
 • 06:00
  Gameshow: Tỏ Tình Hoàn Mỹ (48T)
  Tập 4
 • 07:00
  Án Nóng (Tập 26)
  Án Nóng (Tập 26)
 • 07:40
  Ca Nhạc/Nhạc Phim
  Tập 19
 • 08:00
  Đông Tây Nam Bắc (Tập 29,30)
  Đông Tây Nam Bắc (Tập 29,30)
 • 09:00
  Pháp Y Tần Minh: Người Đọc Tâm (Tập 26)
  Pháp Y Tần Minh: Người Đọc Tâm (Tập 26)
 • 09:40
  Ca Nhạc/Nhạc Phim
  Tập 19
 • 10:00
  Án Nóng (Tập 28)
  Án Nóng (Tập 28)
 • • LIVE
  Ca Nhạc/Nhạc Phim
 • 11:00
  Khoa Học Diệu Kỳ (26 T)
  Tập 25
 • 11:10
  Ca Nhạc Bolero
  Tập 25
 • 12:00
  Phim Vn: Con Gái Yêu (30T)
  Tập 12
 • 13:00
  Ngọn Lửa Đố Kỵ (Tập 17)
  Ngọn Lửa Đố Kỵ (Tập 17)
 • 13:40
  Ca Nhạc/Nhạc Phim
  Tập 19
 • 14:00
  Ca Nhạc Bolero
  Tập 10
 • 15:00
  Đông Tây Nam Bắc (Tập 15,16)
  Đông Tây Nam Bắc (Tập 15,16)
 • 16:00
  Văn Phòng Lấp Lánh (Tập 16)
  Văn Phòng Lấp Lánh (Tập 16)
 • 16:40
  Ca Nhạc/Nhạc Phim
  Tập 19
 • 17:00
  Gameshow: Biệt Đội Xả Xì Trét (28T)
  Tập 11,12
 • 18:00
  Phim Tq: Định Mệnh Của Tôi (36T)
  Tập 6
 • 19:00
  Văn Phòng Lấp Lánh (Tập 21)
  Văn Phòng Lấp Lánh (Tập 21)
 • 20:00
  Ngọn Lửa Đố Kỵ (Tập 21)
  Ngọn Lửa Đố Kỵ (Tập 21)
 • 21:00
  Phim Vn: Vũ Điệu Giữa Bầy Sói (34T)
  Tập 18
 • 22:00
  Phim Vn: Con Gái Yêu (30T)
  Tập 11
 • 22:40
  Giải Mã
  Tập 1-P1
 • 23:00
  Đông Tây Nam Bắc (Tập 7)
  Đông Tây Nam Bắc (Tập 7)
 • 23:30
  Khám Phá Thế Giới_Mẹ Thiên Nhiên Nổi Giận P2 (13T)
  Tập 9

ON Echannel
Ca Nhạc/Nhạc Phim - Tập 19

10:40
19/06/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật