Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Gameshow: Biệt Đội Xả Xì Trét (28T)
  Tập 9,10
 • 01:00
  Đông Tây Nam Bắc (Tập 7,8)
  Đông Tây Nam Bắc (Tập 7,8)
 • 02:00
  Khoa Học Diệu Kỳ (26 T)
  Tập 24
 • 02:30
  Ca Nhạc Bolero
  Tập 18
 • 03:00
  Gameshow: Tỏ Tình Hoàn Mỹ (48T)
  Tập 46
 • 04:00
  Khám Phá Thế Giới_Mẹ Thiên Nhiên Nổi Giận P2 (13T)
  Tập 3
 • 04:30
  Khám Phá Thế Giới_Bên Trong Vũ Trụ (8T)
  Tập 4
 • 05:00
  Ca Nhạc Bolero
  Tập 19
 • 06:00
  Gameshow: Tỏ Tình Hoàn Mỹ (48T)
  Tập 46
 • 07:00
  Án Nóng (Tập 20)
  Án Nóng (Tập 20)
 • 07:40
  Ca Nhạc/Nhạc Phim
  Tập 13
 • 08:00
  Đông Tây Nam Bắc (Tập 17,18)
  Đông Tây Nam Bắc (Tập 17,18)
 • 09:00
  Phim Tq: Pháp Y Tần Minh
  Người Đọc Tâm (28T)-Tập 20
 • 09:40
  Ca Nhạc/Nhạc Phim
  Tập 13
 • 10:00
  Án Nóng (Tập 22)
  Án Nóng (Tập 22)
 • 10:40
  Ca Nhạc/Nhạc Phim
  Tập 13
 • 11:00
  Khoa Học Diệu Kỳ (26 T)
  Tập 19
 • 11:10
  Ca Nhạc Bolero
  Tập 19
 • 12:00
  Phim Vn: Con Gái Yêu (30T)
  Tập 6
 • 13:00
  Ngọn Lửa Đố Kỵ (Tập 11)
  Ngọn Lửa Đố Kỵ (Tập 11)
 • 13:40
  Ca Nhạc/Nhạc Phim
  Tập 13
 • 14:00
  Ca Nhạc Bolero
  Tập 4
 • 15:00
  Đông Tây Nam Bắc (Tập 3,4)
  Đông Tây Nam Bắc (Tập 3,4)
 • 16:00
  Văn Phòng Lấp Lánh (Tập 10)
  Văn Phòng Lấp Lánh (Tập 10)
 • 16:40
  Ca Nhạc/Nhạc Phim
  Tập 13
 • 17:00
  Gameshow: Biệt Đội Xả Xì Trét (28T)
  Tập 27,28
 • 18:00
  Phim Tq: Pháp Y Tần Minh
  Người Đọc Tâm (28T)-Tập 28
 • 19:00
  Văn Phòng Lấp Lánh (Tập 15)
  Văn Phòng Lấp Lánh (Tập 15)
 • 20:00
  Ngọn Lửa Đố Kỵ (Tập 15)
  Ngọn Lửa Đố Kỵ (Tập 15)
 • 21:00
  Phim Vn: Vũ Điệu Giữa Bầy Sói (34T)
  Tập 12
 • 22:00
  Phim Vn: Con Gái Yêu (30T)
  Tập 5
 • 22:40
  Giải Mã
  Tập 11-P1
 • • LIVE
  Đông Tây Nam Bắc (Tập 1)
 • 23:30
  Khám Phá Thế Giới_Mẹ Thiên Nhiên Nổi Giận P2 (13T)
  Tập 3

ON Echannel
Đông Tây Nam Bắc (Tập 1)

23:00
13/06/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật