Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Biệt Đội Xả Xì Trét (28T)
  Tập 15,16
 • 01:00
  Đông Tây Nam Bắc (Tập 5,6)
  Đông Tây Nam Bắc (Tập 5,6)
 • 02:00
  Khoa Học Diệu Kỳ (26T)
  Tập 26
 • 02:30
  Ca Nhạc Bolero (30T)
  Tập 2
 • 03:00
  Tỏ Tình Hoàn Mỹ (48T)
  Tập 19
 • 04:00
  Khám Phá Thế Giới Vương Quốc Dvhd (13T)
  Tập 13
 • 04:30
  Khám Phá Thế Giới _ Nguyên Tố Xung Quanh Chúng Ta
  Tập 8
 • 05:00
  Ca Nhạc Bolero (30T)
  Tập 3
 • 06:00
  Tỏ Tình Hoàn Mỹ 48T
  Tập 24
 • 07:00
  Kẻ Tàng Hình (Tập 13)
  Kẻ Tàng Hình (Tập 13)
 • 07:40
  Nhạc Phim
  Tập 98
 • 08:00
  Biệt Đội Xả Xì Trét (28T)
  Tập 13,14
 • 09:00
  Khi Em Đẹp Nhất (Tập 28)
  Khi Em Đẹp Nhất (Tập 28)
 • 09:40
  Nhạc Phim
  Tập 98
 • 10:00
  Dòng Đời Chảy Ngược (Tập 16)
  Dòng Đời Chảy Ngược (Tập 16)
 • 10:40
  Nhạc Phim
  Tập 98
 • 11:00
  Khoa Học Diệu Kỳ (26T)
  Tập 21
 • 11:10
  Ca Nhạc Bolero (30T)
  Tập 3
 • 12:00
  Dòng Đời Chảy Ngược (Tập 21)
  Dòng Đời Chảy Ngược (Tập 21)
 • 12:40
  Theo Lịch Chi Tiêt Hàng Ngày
 • 13:00
  Phim Tq: Tội Ác Sau Màn Sương (24 Tập)
  Tập 10
 • 13:40
  Nhạc Phim
  Tập 98
 • 14:00
  Ca Nhạc Bolero (30)
  Tập 18
 • 15:00
  Biệt Đội Xả Xì Trét (28T)
  Tập 3,4
 • 16:00
  Thư Sinh Bóng Đêm (Tập 3)
  Thư Sinh Bóng Đêm (Tập 3)
 • 16:40
  Nhạc Phim
  Tập 98
 • 17:00
  Biệt Đội Xả Xì Trét (28T)
  Tập 5,6
 • 18:00
  Pháp Y Tần Minh: Người Đọc Tâm
  Pháp Y Tần Minh: Người Đọc Tâm
 • 18:45
  Theo Lịch Chi Tiêt Hàng Ngày
 • 19:00
  Thư Sinh Bóng Đêm (Tập 24)
  Thư Sinh Bóng Đêm (Tập 24)
 • 19:40
  Theo Lịch Chi Tiêt Hàng Ngày
 • 20:00
  Phim Thái: Nụ Hôn Nữ Thần Rắn (40
  Tập)
 • 20:40
  Theo Lịch Chi Tiêt Hàng Ngày
 • 21:00
  Kẻ Tàng Hình (Tập 17)
  Kẻ Tàng Hình (Tập 17)
 • 21:40
  Theo Lịch Chi Tiêt Hàng Ngày
 • • LIVE
  Khi Thân Chủ Là Người Tình (Tập 21)
 • 22:40
  Giải Mã
  Tập 2_P2
 • 23:00
  Đông Tây Nam Bắc (Tập 17)
  Đông Tây Nam Bắc (Tập 17)
 • 23:30
  Khám Phá Thế Giới _ Mẹ Thiên Nhiên Nổi Giận _P2 (13T)
  Tập 13

ON Echannel
Khi Thân Chủ Là Người Tình (Tập 21)

22:00
01/10/2023
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật