Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 07:30
  Lật Mặt: Nhà Có Khách
  Kinh dị, Gia Đình, Hài Hước
 • 09:10
  Chung Cư Ma
  Kinh dị
 • 10:58
  Devil's Pass / The Dyatlov Pass Incident
  Kinh dị, Viễn Tưởng
 • 12:39
  Hours
  Kinh dị, Tâm lý
 • 14:16
  Faces In The Crowd
  Hình sự, Kinh dị, Tâm lý
 • 14:18
  Linh Duyên
  Kinh dị, Tâm lý, Hài Hước
 • 15:46
  Summer Shark Attack
  Kinh dị
 • 17:11
  Ngủ Với Hồn Ma
  Kinh dị
 • • LIVE
  Pay The Ghost
 • 20:08
  Muoi: The Legend Of A Portrait
  Kinh dị, Tâm lý
 • 21:43
  Countdown
  Kinh dị
Tình Bạn Nguy Hiểm
Thời gian chiếu: 02:40 15/05/2021 Thời lượng dự kiến: 92 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật