Sorry, this video is not available in your country.

Planet Earth HD Ice Road Truckers (Phần 10 - Tập 9)

Yêu thích

Ice Road Truckers (Phần 10 - Tập 9)

Thời gian chiếu: 22:30 12/09/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Chương trình mô phỏng lại các thảm họa kinh hoàng của con người hoặc của tự nhiên như động đất, sóng thần, tai nạn giao thông bằng các công nghệ 3D hiện đại.