Sorry, this video is not available in your country.

Planet Earth HD Lời Nguyền Của Đảo Oak (Phần 3 - Tập 9)

Yêu thích

Lời Nguyền Của Đảo Oak (Phần 3 - Tập 9)

Thời gian chiếu: 12:30 11/09/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút

The Curse of Oak Island là bộ phim truyền hình thực tế nội dung xoay quanh hai anh em Marty và Rick Lagina, gốc từ Kingsford, Michigan với những nỗ lực tìm kiếm kho báu hoặc cổ vật lịch sử được cho là tồn tại ở đảo Oak.