Sorry, this video is not available in your country.

Planet Earth HD Mất Tích Ở Alaska (Phần 1 - Tập 7)

Yêu thích

Mất Tích Ở Alaska (Phần 1 - Tập 7)

Thời gian chiếu: 19:15 14/01/2020 Thời lượng dự kiến: 45 phút

Năm 1950, một chiếc máy bay vận tải quân sự bị mẩt liên lạc trong Tam giác Alaska với 44 người trên máy bay, kể từ đó không ai còn thấy họ. Chiếc máy bay mất tích do thời tiết xấu hay bởi một thế lực độc ác mà chúng ta không dám nghĩ đến?