Sorry, this video is not available in your country.

Planet Earth HD Thợ Săn Cá Mập (Phần 2 - Tập 5

Yêu thích

Thợ Săn Cá Mập (Phần 2 - Tập 5

Thời gian chiếu: 20:00 14/01/2020 Thời lượng dự kiến: 49 phút

Trên thế giới có nhiều phương pháp săn bắt cá mập khác nhau và bộ lạc Every thì có cách săn bắt của riêng họ.