Sorry, this video is not available in your country.

Planet Earth HD Tìm Kiếm Người Ngoài Hành Tinh Với Giorgio (Phần 1 - Tập 3)

Yêu thích

Tìm Kiếm Người Ngoài Hành Tinh Với Giorgio (Phần 1 - Tập 3)

Thời gian chiếu: 19:10 11/09/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Chương trình sẽ đưa chúng ta theo chân của Giorgio Tsoukalos trong cuộc phiêu lùng sục khắp thế giới để tìm bằng chứng về những hiện tượng khoa học không giải thích được hoặc dấu hiệu của người ngoài hành tinh để lại.