Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Sức khỏe của bạn
 • 01:00
  Tiếng nói cử tri
 • 01:30
  Tư vấn pháp luật
 • 02:30
  Di sản Việt Nam
 • 03:00
  Cop 26
  Khơi thông nguồn vốn cho năng lượng xanh
 • 03:30
  Góc nhìn hôm nay
 • • LIVE
  Diễn đàn kinh tế
 • 04:30
  Nghị viện thế giới
 • 04:45
  Sức khỏe của bạn
 • 05:45
  Nhìn ra thế giới
  Bảo tồn đa dạng sinh học vì mục tiêu phát triển bền vững
 • 06:00
  Việt Nam Ngày Mới
  Việt Nam Ngày Mới
 • 07:05
  Di sản Việt Nam
 • 07:35
  Nghị viện thế giới
 • 07:55
  Góc nhìn hôm nay
 • 08:15
  Tư vấn pháp luật
 • 09:15
  Cop 26
  Chuyển dịch năng lượng trong bối cảnh biến đổi khí hậu
 • 09:45
  Sức khỏe của bạn
 • 10:45
  Việt Nam ngày mới
 • 11:45
  Nghị viện thế giới
 • 12:00
  Thời Sự
  Thời Sự
 • 12:35
  Sức khỏe của bạn
 • 13:45
  Tư vấn pháp luật
 • 14:55
  Sức khỏe của bạn
 • 16:00
  Góc nhìn hôm nay
 • 16:15
  Nhìn ra thế giới
  Xe điện - Giải pháp xanh và tiết kiệm
 • 16:30
  Nông nghiệp Việt Nam
 • 17:00
  Diễn đàn kinh tế
  Nới room tín dụng: Nên hay không?
 • 17:50
  Góc nhìn hôm nay
 • 18:05
  Nghị viện thế giới
 • 18:20
  Điểm mù giao thông
 • 18:30
  Chuyển Động 365
  Chuyển Động 365
 • 19:00
  Tiếp Sóng Thời Sự VTV
  Tiếp Sóng Thời Sự VTV
 • 19:45
  Nhìn Ra Thế Giới: Thời Tiết Cực Đoan Và Những Tác Động Từ Nông Trại Đến Bàn Ăn
  Nhìn Ra Thế Giới: Thời Tiết Cực Đoan Và Những Tác Động Từ Nông Trại Đến Bàn Ăn
 • 20:00
  Thời Sự
  Thời Sự
 • 20:45
  Góc Nhìn Hôm Nay
  Góc Nhìn Hôm Nay
 • 21:00
  Tiếng Nói Cử Tri
  Tiếng Nói Cử Tri
 • 21:30
  Đối thoại số
 • 22:00
  Thời Sự
  Thời Sự
 • 22:30
  Nhìn từ Hà Nội
  Khủng hoảng lương thực toàn cầu và vai trò của Việt Nam
 • 23:05
  Chuyển động 365
 • 23:35
  Cuốn sách tôi chọn
  Hào quang của đất
 • 23:40
  Nhìn ra thế giới
  Thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ

Quốc Hội Diễn đàn kinh tế - Tạo đột phá hạ tầng giao thông từ 5 dự án lớn - thời cơ và thách thức

Báo lỗi
Yêu thích

Quốc Hội

Thời Sự

Trong Nước

Thế Giới