Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Như chưa hề có cuộc chia ly
 • 01:00
  Thời Sự
  Thời Sự
 • 01:45
  Giám sát toàn diện
  Giảm 2% thuế VAT hỗ trợ người dân và doanh nghiệp
 • 02:00
  Câu chuyện hôm nay
  "Đại phẫu" IUU
 • 02:15
  Đối thoại chính sách
  Tác động của Luật Thuế 71 với thị trường phân bón
 • 03:00
  Hội đồng của nhân dân
 • 03:15
  Pháp luật và đời sống
  Luật Căn cước
 • • LIVE
  Như chưa hề có cuộc chia ly
 • 05:00
  Diễn đàn kinh tế
  Động lực tăng trưởng kinh tế
 • 05:45
  Nhìn ra thế giới
  Chính phủ Mỹ hành động để kiểm soát rủi ro từ trí tuệ nhân tạo
 • 06:00
  Việt Nam Ngày Mới
  Việt Nam Ngày Mới
 • 07:00
  Hội đồng của nhân dân
 • 07:15
  Đối thoại Davos
  Tương lai của các thế giới số
 • 07:45
  Giám sát toàn diện
  Giảm 2% thuế VAT hỗ trợ người dân và doanh nghiệp
 • 08:00
  Tiếng nói cử tri
 • 08:15
  Nghị viện thế giới
  Nghị viện châu Âu tranh luận về đảm bảo an toàn giao thông đường bộ
 • 08:45
  Phim tài liệu
  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực
 • 09:45
  Góc Nhìn Hôm Nay
  Góc Nhìn Hôm Nay
 • 10:00
  Bản tin Thời sự
 • 10:15
  Đối thoại chính sách
  Tác động của Luật Thuế 71 với thị trường phân bón
 • 11:00
  Về miền Cửu Long
 • 11:15
  Nghị trường đến cuộc sống
  Nghẽn cơ chế phát triển thiết chế văn hóa, thể thao
 • 11:30
  Góc nhìn đại biểu
  Bắc Ninh: Lúng túng giải quyết ô nhiễm môi trưởng Phong Khê
 • 11:45
  Câu chuyện hôm nay
  "Đại phẫu" IUU
 • 12:00
  Thời Sự
  Thời Sự
 • 12:30
  Góc Nhìn Hôm Nay
  Góc Nhìn Hôm Nay
 • 12:45
  Diễn đàn kinh tế
  Động lực tăng trưởng kinh tế
 • 13:30
  Hội đồng của nhân dân
 • 13:45
  60+
 • 14:15
  Đối thoại Davos
  Chính phủ điện tử - Góc nhìn từ Diễn đàn kinh tế Thế giới Davos
 • 14:45
  Câu chuyện hôm nay
  "Đại phẫu" IUU
 • 15:00
  Bản tin Thời sự
 • 15:15
  Nghị viện thế giới
  Nghị viện châu Âu tranh luận về đảm bảo an toàn giao thông đường bộ
 • 15:45
  Giám sát toàn diện
  Giảm 2% thuế VAT hỗ trợ người dân và doanh nghiệp
 • 16:00
  Hội đồng của nhân dân
 • 16:15
  Đối thoại chính sách
  Hợp tác công tư trong lĩnh vực văn hóa - Đòn bẩy từ chính sách
 • 17:00
  Diễn đàn kinh tế
  Việt nam đang vị trí nào trong bản đồ bán dẫn toàn cầu
 • 17:45
  Điểm mới của luật
 • 17:50
  Khoảnh khắc cuộc sống
 • 18:00
  Về miền Cửu Long
 • 18:15
  Góc nhìn đại biểu
 • 18:30
  Chuyển Động 365
  Chuyển Động 365
 • 19:00
  Tiếp Sóng Thời sự VTV
  Tiếp Sóng Thời sự VTV
 • 19:45
  Hội đồng của nhân dân
 • 20:00
  Thời Sự
  Thời Sự
 • 20:45
  Góc Nhìn Hôm Nay
  Góc Nhìn Hôm Nay
 • 21:00
  Diễn đàn kinh tế
  Giá điện hai thành phần: Cần thiết và khả thi
 • 21:45
  Góc nhìn đại biểu
  Bắc Ninh: Lúng túng giải quyết ô nhiễm môi trưởng Phong Khê
 • 22:00
  Thời Sự
  Thời Sự
 • 22:35
  Đối thoại chính sách
  Hợp tác công tư trong lĩnh vực văn hóa - Đòn bẩy từ chính sách
 • 23:15
  Chuyển Động 365
  Chuyển Động 365
 • 23:45
  Về miền Cửu Long

Quốc Hội Như chưa hề có cuộc chia ly

Báo lỗi
Yêu thích

Quốc Hội

Thời Sự

Trong Nước

Thế Giới