Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

Quốc Hội Câu chuyện hôm nay - Khắc phục hạn chế NQ119 để chính thức triển khai chính quyền đo thị tại Đà Nẵng

Báo lỗi
Yêu thích

Quốc Hội

Thời Sự

Trong Nước

Thế Giới