Sorry, this video is not available in your country.

THVL1 Dòng Nhớ (Tập 10)

Yêu thích

Dòng Nhớ (Tập 10)

Thời gian chiếu: 14:00 23/10/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Với mạch phim nhẹ nhàng sâu lắng, bộ phim lấy nước mắt người xem bởi tình yêu sâu sắc và sự hy sinh đầy nhân văn của Thà – Ân – Hiền. Vì một câu nghĩa ân với gia đình Hiền khiến chữ tình giữa Ân với Thà đành đứt đoạn; vì một chữ hiếu phải vẹn tròn nên Ân đành sầu khổ đến lúc xuôi tay. Bao yêu thương cứ neo chặt trên dòng nhớ…