Sorry, this video is not available in your country.

THVL1 Truy Tìm Cao Thủ

Yêu thích

Truy Tìm Cao Thủ

Thời gian chiếu: 19:15 14/08/2019 Thời lượng dự kiến: 30 phút

Truy Tìm Cao Thủ - một gameshow thử thách về mọi mặt: kiến thức, tư duy, sự phản biện, diễn xuất và một ít may mắn. 4 người chơi với 4 quyền năng hoàn toàn khác nhau nhưng cao thủ thì chỉ có 1, họ là ai?