Sorry, this video is not available in your country.

THVL2 Bản Năng Nguy Hiểm (Tập 1)

Yêu thích

Bản Năng Nguy Hiểm (Tập 1)

Thời gian chiếu: 09:00 09/11/2019 Thời lượng dự kiến: 75 phút

Bản Năng Nguy Hiểm là hành trình điều tra nhiều vụ án bắt nguồn từ chính bản năng của con người, đó có thể là lòng tham, là dục vọng hay sự giận dữ nhất thời... Nhưng bản năng ấy lại nguy hiểm đủ để cướp đi một hoặc nhiều sinh mạng. Bên cạnh đó còn có vụ án mà chính những người thân yêu của các trinh sát là thủ phạm.