Sorry, this video is not available in your country.

THVL2 Vợ Tôi Là Cảnh Sát (Tập 290)

Yêu thích

Vợ Tôi Là Cảnh Sát (Tập 290)

Thời gian chiếu: 20:00 11/09/2019 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Có một con đường duy nhất để chạm đến ước mơ: chấp nhận đối mặt với tất cả những thử thách, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, kiên cường bẻ gãy mọi định kiến khắc khe nhất của gia đình và xã hội. Đó cũng chính là con đường thực hiện giấc mơ trở thành một nữ cảnh sát của cô gái trẻ Sandhya trong bộ phim truyền hình Vợ Tôi Là Cảnfh Sát.