Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:14
  Phim Việt Nam: Trà táo đỏ
  P.1-T.3
 • 01:46
  Nhìn ra thế giới
 • 02:03
  Sống xanh
 • 02:19
  Phim Việt Nam: Hoa phù dung
  T.23
 • 03:05
  Phim Việt Nam: Ải trần gian
  T.21
 • 03:50
  Phim Việt Nam: Gia đình lý sự
  T.49
 • 04:15
  Phim Việt Nam: Tình yêu và kho báu
  T.29
 • 05:01
  Giải trí truyền hình: Ca sĩ thần tượng
 • 05:50
  Phút thư giãn
 • 05:59
  Đời sống pháp luật
 • 06:13
  Nam bộ du ký: Sóc sờ bai Sóc Trăng
 • 06:29
  Ca nhạc
 • 07:15
  Phim Việt Nam: Không chùn bước
  T.1
 • 08:00
  Phim Việt Nam: Trà táo đỏ
  P.1-T.5
 • 09:43
  Phim hoạt hình
 • 09:55
  Cười cùng Bác Ba Phi
 • 10:09
  Phim Việt Nam: Mùa sen cạn
  T.40
 • 11:00
  Phim Việt Nam: Hoa phù dung
  T.24
 • 12:00
  Phim Việt Nam: Ải trần gian
  T.22
 • 12:45
  Nông thôn ngày nay
 • 13:00
  Phim Việt Nam: Tình yêu và kho báu
  T.29
 • 13:45
  Nhìn ra thế giới
 • • LIVE
  Phim Việt Nam: Dâu bể đường trần
 • 15:00
  Phim Việt Nam: Giọt máu vô hình
  T.19
 • 15:45
  Chuyện xưa tích cũ
 • 16:09
  Phim Việt Nam: Con gái chị Hằng
  T.36
 • 17:00
  Giải trí truyền hình: Dấu ấn Việt
 • 17:48
  Phim Việt Nam: Tiếng sét trong mưa
  T.98
 • 18:18
  Bóng mát tâm hồn
 • 18:30
  Phim Việt Nam: Gia đình lý sự
  T.50
 • 18:57
  Phim Việt Nam: Tình mẫu tử
  T.1
 • 19:52
  Phim Việt Nam: Không chùn bước
  T.2
 • 20:38
  Phút thư giãn
 • 20:45
  Kết nối Bắc Sông Hậu
 • 21:00
  Phim Việt Nam: Con gái chị Hằng
  T.37
 • 21:45
  Phim Việt Nam: Tình yêu và kho báu
  T30
 • 22:30
  Giải trí truyền hình: Dấu ấn Việt
 • 23:18
  Thắp sáng niềm tin

THVL3
Phim Việt Nam: Dâu bể đường trần - T.40

14:05
14/04/2024
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật