Sorry, this video is not available in your country.

THVL3 Đại Thời Đại (Tập 295)

Yêu thích

Đại Thời Đại (Tập 295)

Thời gian chiếu: 09:00 20/01/2020 Thời lượng dự kiến: 45 phút

Bối cảnh phim kéo dài trong khoảng 30 năm từ những năm đầu thập niên 70 cho tới những năm 90 của thế kỷ 20, với nội dung nói về những thù hận trong cuộc sống với những bất hòa có thể làm rạn nứt một mối quan hệ rất tốt đẹp trong thời đại mà thế lực của xã hội đen lên ngôi, những cuộc tranh giành quyền lực, tiền tài diễn ra một cách khốc liệt, đặc biệt nổi lên là những cuộc chiến trong thị trường cổ phiếu Hồng Kông. Nhân vật chính trong phim là một người đàn ông tên Phương Tiến Tân, vốn là một trong những người đi đâu của ngành chứng khoáng Hồng Kông thời bấy giờ.