Sorry, this video is not available in your country.

THVL4 Sao Nối Ngôi Phiên Bản Thiếu Nhi

Yêu thích

Sao Nối Ngôi Phiên Bản Thiếu Nhi

Thời gian chiếu: 17:45 14/02/2020 Thời lượng dự kiến: 75 phút

Nhiều người nghĩ khi cha mẹ đã là ngôi sao thì con đường nghệ thuật của những "hậu duệ" đã được trải sẵn hoa hồng, điều đó có đúng hay không? Cùng đón xem Sao nối ngôi phiên bản thiếu nhi để tìm đáp án nhé!