Sorry, this video is not available in your country.

TodayTV Hôn Lễ Mùa Thu (Tập 5)

Yêu thích

Hôn Lễ Mùa Thu (Tập 5)

Thời gian chiếu: 22:00 09/10/2019 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Với thông điệp đồng tiền không phải là tất cả, nhất là không thể thay thế được tình thâm và hạnh phúc gia đình. Chuyện xoáy vào hai gia đình ông Trần Cương và Quốc Đạt, họ rất thân nhau. Nhưng chính sức mạnh của đồng tiền đã làm thay đổi tất cả, từ yêu thương thành thù hận giữa hai gia đình. Bên cạnh việc đề cao tình yêu và gia đình, tình cảm mẹ kế con chồng, phim “Hôn lễ mùa thu” còn truyền tải đến khán giả một câu chuyện về luật nhân quả đầy tính nhân văn, sâu sắc.