Sorry, this video is not available in your country.

TodayTV Khi Người Đàn Ông Yêu (Tập 19)

Yêu thích

Khi Người Đàn Ông Yêu (Tập 19)

Thời gian chiếu: 12:00 15/08/2019 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Sattawat, một bác sĩ tài giỏi nhưng có một người mẹ ham mê bài bạc, bà đã nợ rất nhiều tiền ở công ty tài chính của nhà AnisLocation. Vì muốn xoá đi món nợ đó mà mẹ của Sattawat đã quyết định hợp tác cùng người dì của gia đình Anus phối hợp cặp hôn nhân giữa anh ấy và cô nàng AnusLocation. Mặt khác, người chú bác họ hàng của Anus là Chayakorn đã chia tay người bạn gái của mình vì trong lòng tình yêu của anh đã dành cho Anus. Tuy nhiên, Anus không chấp nhận tình cảm đó nên đã quyết định kết hôn với Sattawat.