Sorry, this video is not available in your country.

TodayTV Mặt Nạ Quân Chủ (Tập 9)

Yêu thích

Mặt Nạ Quân Chủ (Tập 9)

Thời gian chiếu: 15:00 23/10/2019 Thời lượng dự kiến: 95 phút

Được xây dựng dựa trên những sự kiện có thật trong lịch sử Hàn Quốc thế kỉ 18, Mặt Nạ Quân Chủ kể về cuộc hành trình chống lại một tổ chức bí mật có tên Pyeonsoo-hwe của Thế tử nhà Joseon Lee Sun (Yoo Seung Ho). Nhóm người Pyeonsoo-hwe, đứng đầu là ông của Kim Hwa Gun (Yoon So Hee), muốn thao túng triều đình nhờ vào việc độc quyền nguồn nước quốc gia.