Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Bản tin thời sự tổng hợp
 • 00:33
  Dự báo thời tiết
 • 00:37
  Bản tin tiếng Trung
 • 00:52
  Bản tin Teletext
 • 01:00
  Bản tin thời sự đầu giờ
 • 01:13
  Dự báo thời tiết
 • 01:18
  Đường dây nóng 389
 • 01:22
  Nhật trình kinh tế
 • 01:39
  Hành tinh thể thao
 • 01:54
  Thế giới 24H qua ảnh
 • 02:00
  Bản tin thời sự đầu giờ
 • 02:15
  Dự báo thời tiết
 • 02:20
  Câu chuyện sức khỏe
 • 02:33
  Góc nhìn Vnews
 • 02:53
  Bản tin Teletext
 • 03:00
  Bản tin thời sự tổng hợp cuối ngày
 • 03:28
  Dự báo thời tiết
 • 03:34
  Thế giới 24H qua ảnh
 • 03:38
  Phim tài liệu
 • 03:56
  Hồ Na Hang
 • 04:00
  Bản tin thời sự tổng hợp cuối ngày
 • 04:28
  Dự báo thời tiết
 • 04:33
  Asean kết nối
 • 04:44
  Bản tin tiếng Anh
 • 05:00
  Bản tin thời sự tổng hợp cuối ngày
 • 05:32
  Thông điệp lịch sử
 • 05:39
  Học Bác mỗi ngày
 • 05:45
  Bản tin Teletext
 • 05:54
  Khoảnh khắc & Sự kiện
 • 06:00
  Bản tin thời sự tổng hợp sáng
 • 06:33
  Hành trình Việt
 • 06:38
  Đường dây nóng 389
 • 06:43
  Nhật trình kinh tế
 • 07:00
  Bản tin thời sự tổng hợp sáng
 • 07:32
  Việt Nam
  Góc nhìn từ thế giới
 • 07:47
  Học Bác mỗi ngày
 • 07:53
  Thông điệp lịch sử
 • 08:00
  Bản tin thời sự đầu giờ
 • 08:19
  Câu chuyện sức khỏe
 • 08:30
  ĐỆM 3 PHÚT
 • 08:33
  Góc nhìn Vnews
 • 08:53
  Khoảnh khắc & Sự kiện
 • 09:00
  Bản tin thời sự đầu giờ
 • 09:00
  Bản tin thời sự đầu giờ
 • 09:17
  Truyền hình Kiểm sát nhân dân
 • 09:17
  Truyền hình Kiểm sát nhân dân
 • 09:37
  Hành trình Việt
 • 09:37
  Hành trình Việt
 • 09:43
  Biên giới, biển đảo Quê hương
 • 09:43
  Biên giới, biển đảo Quê hương
 • 10:00
  Bản tin thời sự quốc tế đầu giờ
 • 10:17
  Sức mạnh đại đoàn kết
 • 10:18
  Sức mạnh đại đoàn kết
 • 10:32
  Radar Văn hoá
 • 10:32
  Radar Văn hoá
 • 11:00
  Bản tin thời sự tổng hợp trưa
 • 11:34
  Khoảnh khắc & Sự kiện
 • 11:38
  Điểm báo quốc tế cuối tuần
 • 11:39
  Khoảnh khắc & Sự kiện
 • 11:43
  Điểm báo quốc tế cuối tuần
 • 11:54
  Học Bác mỗi ngày
 • 11:59
  Học Bác mỗi ngày
 • 12:00
  Bản tin thời sự tổng hợp
 • 12:33
  Thông điệp lịch sử
 • 12:38
  Thông điệp lịch sử
 • 12:40
  Đối thoại Hà Nội
 • 12:45
  Đối thoại Hà Nội
 • 12:51
  Thế giới 24H qua ảnh
 • 12:55
  ĐỆM 3 PHÚT
 • 12:56
  Bản tin Teletext
 • 12:59
  Bản tin Teletext
 • 13:00
  Bản tin thời sự đầu giờ
 • 13:00
  Bản tin thời sự đầu giờ
 • 13:16
  Vì an sinh cuộc sống
 • 13:17
  Vì an sinh cuộc sống
 • 13:27
  Thế giới 360
 • 13:28
  Thế giới 360
 • 13:50
  Bản tin Teletext
 • 13:54
  Bản tin Teletext
 • 14:00
  Bản tin thời sự tổng hợp chiều
 • 14:33
  Văn hoá toàn cảnh
 • 14:38
  Văn hoá toàn cảnh
 • 14:49
  Asean kết nối
 • 14:54
  Asean kết nối
 • 15:00
  Bản tin thời sự đầu giờ
 • 15:16
  Truyền hình Công đoàn
 • 15:17
  Truyền hình Công đoàn
 • 15:32
  Đồng hành cùng Thông tấn
 • 15:32
  Đồng hành cùng Thông tấn
 • 15:44
  Việt Nam
  Góc nhìn từ thế giới
 • 15:45
  Việt Nam
  Góc nhìn từ thế giới
 • 16:00
  Bản tin thời sự quốc tế đầu giờ
 • 16:16
  Giờ Đất đai
 • 16:17
  Giờ Đất đai
 • 16:55
  Thế giới 24H qua ảnh
 • • LIVE
  Bản tin thời sự đầu giờ
 • 17:17
  Không gian Pháp ngữ
 • 17:32
  Radar Văn hoá
 • 18:00
  Bản tin thời sự tổng hợp
 • 18:40
  Dự báo thời tiết
 • 19:00
  Bản tin thời sự tổng hợp tối
 • 19:35
  Dự báo thời tiết
 • 20:00
  Bản tin thời sự đầu giờ
 • 20:20
  Dự báo thời tiết
 • 20:23
  Hành tinh thể thao
 • 21:00
  Bản tin thời sự đầu giờ
 • 21:15
  Dự báo thời tiết
 • 22:00
  Bản tin thời sự tổng hợp cuối ngày
 • 22:35
  Dự báo thời tiết
 • 23:00
  Bản tin thời sự tổng hợp
 • 23:35
  Dự báo thời tiết

Truyền Hình Thông Tấn Bản tin thời sự đầu giờ

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật

Hiển thị theo:

Kênh nổi bật