Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Bản tin thời sự tổng hợp tối
 • 00:40
  Hành tinh thể thao
 • 01:00
  Bản tin thời sự đầu giờ
 • 01:15
  Dự báo thời tiết
 • 01:19
  Đường dây nóng 389
 • 01:24
  Nhật trình kinh tế
 • 01:40
  Văn hoá toàn cảnh
 • 01:55
  Thế giới 24H qua ảnh
 • 02:00
  Bản tin thời sự đầu giờ
 • 02:18
  Dự báo thời tiết
 • 02:23
  Asean kết nối
 • 02:34
  Tạp chí toàn cầu
 • 03:00
  Bản tin thời sự tổng hợp cuối ngày
 • 03:30
  Dự báo thời tiết
 • 03:35
  Dự báo thời tiết
 • 03:37
  Thế giới 24H qua ảnh
 • 03:41
  Bản tin tiếng Anh
 • 03:43
  Thế giới 24H qua ảnh
 • 03:47
  Bản tin tiếng Anh
 • 03:56
  Thế giới 24H qua ảnh
 • 04:00
  Bản tin thời sự tổng hợp
 • 04:02
  Thế giới 24H qua ảnh
 • 04:05
  Bản tin thời sự tổng hợp
 • 04:30
  Dự báo thời tiết
 • 04:35
  Bản tin tiếng Trung
 • 04:40
  Dự báo thời tiết
 • 04:45
  Bản tin tiếng Trung
 • 04:52
  Việt Nam với bạn bè quốc tế
 • 05:00
  Bản tin thời sự tổng hợp
 • 05:00
  Bản tin thời sự tổng hợp
 • 05:02
  Việt Nam với bạn bè quốc tế
 • 05:33
  Khoảnh khắc & Sự kiện
 • 05:38
  Bản tin Teletext
 • 05:39
  Khoảnh khắc & Sự kiện
 • 05:43
  Bản tin Teletext
 • 05:45
  Bản tin Teletext
 • 05:51
  Bản tin Teletext
 • 05:52
  Học Bác mỗi ngày
 • 05:58
  Học Bác mỗi ngày
 • 06:00
  Bản tin thời sự tổng hợp sáng
 • 06:00
  Bản tin thời sự tổng hợp sáng
 • 06:34
  Hành trình Việt
 • 06:35
  Hành trình Việt
 • 06:35
  Hành trình Việt
 • 06:40
  Đường dây nóng 389
 • 06:41
  Đường dây nóng 389
 • 06:41
  Đường dây nóng 389
 • 06:45
  Nhật trình kinh tế
 • 06:46
  Nhật trình kinh tế
 • 06:46
  Nhật trình kinh tế
 • 07:00
  Bản tin thời sự tổng hợp
 • 07:00
  Bản tin thời sự tổng hợp
 • 07:31
  Văn hoá toàn cảnh
 • 07:35
  Văn hoá toàn cảnh
 • 07:46
  Việt Nam với bạn bè quốc tế
 • 07:50
  Việt Nam với bạn bè quốc tế
 • 08:00
  Bản tin thời sự đầu giờ
 • 08:17
  Đời sống toàn Cầu
 • 08:32
  Góc nhìn Vnews
 • 09:00
  Bản tin thời sự đầu giờ
 • 09:17
  Bản tin tiếng Anh
 • 09:32
  Truyền Hình Tòa Án Nhân Dân
 • 09:54
  Hành trình Việt
 • 10:00
  Bản tin thời sự quốc tế đầu giờ
 • 10:17
  Thú vị năm châu
 • 10:31
  Bản tin tiếng Trung
 • 10:46
  Asean kết nối
 • 11:00
  Bản tin thời sự tổng hợp trưa
 • 12:00
  Bản tin thời sự tổng hợp
 • 13:00
  Bản tin thời sự đầu giờ
 • 14:00
  Bản tin thời sự tổng hợp chiều
 • 15:00
  Bản tin thời sự đầu giờ
 • • LIVE
  Bản tin thời sự quốc tế đầu giờ
 • 17:00
  Bản tin thời sự đầu giờ
 • 18:00
  Bản tin thời sự tổng hợp
 • 18:35
  Dự báo thời tiết
 • 19:00
  Bản tin thời sự tổng hợp tối
 • 19:35
  Dự báo thời tiết
 • 20:00
  Bản tin thời sự đầu giờ
 • 20:20
  Dự báo thời tiết
 • 20:24
  Hành tinh thể thao
 • 21:00
  Bản tin thời sự đầu giờ
 • 21:15
  Dự báo thời tiết
 • 22:00
  Bản tin thời sự tổng hợp cuối ngày
 • 22:35
  Dự báo thời tiết
 • 23:00
  Bản tin thời sự tổng hợp
 • 23:35
  Dự báo thời tiết

Truyền Hình Thông Tấn Bản tin thời sự quốc tế đầu giờ

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật

Hiển thị theo:

Kênh nổi bật