Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Bản tin thời sự tổng hợp
 • 00:41
  Dự báo thời tiết
 • 00:45
  Văn hoá toàn cảnh
 • 01:00
  Bản tin thời sự đầu giờ
 • 01:17
  Dự báo thời tiết
 • 01:21
  Đường dây nóng 389
 • 01:27
  Nhật trình kinh tế
 • 01:42
  Hành tinh thể thao
 • 02:00
  Bản tin thời sự đầu giờ
 • 02:17
  Biên giới, biển đảo Quê hương
 • 02:33
  Tạp chí toàn cầu
 • 03:00
  Bản tin thời sự tổng hợp
 • 03:30
  Dự báo thời tiết
 • 03:34
  Vì an sinh cuộc sống
 • 03:44
  Bản tin tiếng Anh
 • 04:00
  Bản tin thời sự tổng hợp
 • 04:30
  Dự báo thời tiết
 • 04:34
  Cuộc sống xanh
 • 04:44
  Bản tin tiếng Trung
 • 05:00
  Bản tin thời sự tổng hợp
 • 05:30
  Dự báo thời tiết
 • 05:34
  Thông điệp lịch sử
 • 05:40
  TELETEXT
 • 05:47
  Học Bác mỗi ngày
 • 05:54
  Khoảnh khắc & Sự kiện
 • 06:00
  Bản tin thời sự tổng hợp sáng
 • 06:39
  Hành trình Việt
 • 06:45
  Nhật trình kinh tế
 • 07:00
  Bản tin thời sự tổng hợp
 • 07:34
  Văn hoá toàn cảnh
 • 07:49
  Cuộc sống xanh
 • 08:00
  Bản tin thời sự đầu giờ
 • 08:18
  Phim tài liệu
 • 08:52
  Việt Nam với bạn bè quốc tế
 • 09:00
  Bản tin thời sự đầu giờ
 • 09:18
  Học Bác mỗi ngày
 • 09:23
  Bản tin tiếng Anh
 • 09:38
  Hành trình Việt
 • 09:45
  Nhịp cầu cộng đồng
 • 10:00
  Bản tin thời sự quốc tế đầu giờ
 • 10:00
  Bản tin thời sự quốc tế đầu giờ
 • 10:18
  Bản tin tiếng Trung
 • 10:18
  Bản tin tiếng Trung
 • 10:33
  Tạp chí toàn cầu
 • 10:34
  Tạp chí toàn cầu
 • 11:00
  Bản tin thời sự tổng hợp trưa
 • 11:00
  Bản tin thời sự tổng hợp trưa
 • 11:39
  Câu chuyện sức khỏe
 • 11:40
  Thế giới 24H qua ảnh
 • 11:45
  Câu chuyện sức khỏe
 • 12:00
  Bản tin thời sự tổng hợp
 • 12:00
  Bản tin thời sự tổng hợp
 • 12:34
  Cuộc sống xanh
 • 12:37
  Cuộc sống xanh
 • 12:44
  Biên giới, biển đảo Quê hương
 • 12:47
  Biên giới, biển đảo Quê hương
 • 13:00
  Bản tin thời sự đầu giờ
 • 13:00
  Bản tin thời sự đầu giờ
 • 13:17
  Phim tài liệu
 • 13:50
  Văn hóa giao thông
 • 14:00
  Bản tin thời sự tổng hợp chiều
 • 14:00
  Bản tin thời sự tổng hợp chiều
 • 14:34
  Tương Lai Xanh
 • 14:37
  Tương Lai Xanh
 • 14:45
  Văn hoá toàn cảnh
 • 14:48
  Văn hoá toàn cảnh
 • 15:00
  Bản tin thời sự đầu giờ
 • 15:00
  Bản tin thời sự đầu giờ
 • 15:03
  Thông điệp lịch sử
 • 15:17
  Hành trình Việt
 • 15:18
  Hành trình Việt
 • 15:22
  Bản tin tiếng Tây Ban Nha
 • 15:23
  Bản tin tiếng Tây Ban Nha
 • 15:37
  Góc nhìn Vnews
 • 15:39
  Góc nhìn Vnews
 • 16:00
  Bản tin thời sự quốc tế đầu giờ
 • 16:17
  Tạp chí toàn cầu
 • 16:18
  Tạp chí toàn cầu
 • 16:42
  Sức mạnh đại đoàn kết
 • 16:44
  Sức mạnh đại đoàn kết
 • 17:00
  Bản tin thời sự đầu giờ
 • 17:17
  Thú vị năm châu
 • 17:32
  Truyền hình Công đoàn
 • 17:47
  Tương Lai Xanh
 • 18:00
  Bản tin thời sự tổng hợp
 • 18:40
  Dự báo thời tiết
 • 19:00
  Bản tin thời sự tổng hợp tối
 • 19:35
  Dự báo thời tiết
 • 20:00
  Bản tin thời sự đầu giờ
 • 20:20
  Dự báo thời tiết
 • 20:24
  Hành tinh thể thao
 • 21:00
  Bản tin thời sự đầu giờ
 • 21:15
  Dự báo thời tiết
 • 22:00
  Bản tin thời sự tổng hợp cuối ngày
 • 22:35
  Dự báo thời tiết
 • • LIVE
  Bản tin thời sự tổng hợp
 • 23:35
  Dự báo thời tiết

Truyền Hình Thông Tấn
Bản tin thời sự tổng hợp

23:00
08/06/2023
Báo lỗi