Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Bản tin thời sự tổng hợp
 • 00:38
  Dự báo thời tiết
 • 00:43
  Văn hoá toàn cảnh
 • 01:00
  Bản tin thời sự đầu giờ
 • 01:21
  Đường dây nóng 389
 • 01:26
  Nhật trình kinh tế
 • 01:42
  Hành tinh thể thao
 • 02:00
  Bản tin thời sự đầu giờ
 • 02:18
  Khoa học công nghệ
 • 02:33
  Hồ sơ xét xử
 • 03:00
  Bản tin thời sự tổng hợp cuối ngày
 • 03:35
  Dự báo thời tiết
 • 03:41
  Bản tin tiếng Anh
 • 03:56
  Bản tin Teletext
 • • LIVE
  Bản tin thời sự tổng hợp
 • 04:39
  Dự báo thời tiết
 • 04:46
  Bản tin tiếng Trung
 • 05:00
  Bản tin thời sự tổng hợp
 • 05:00
  Bản tin Teletext
 • 05:35
  Dự báo thời tiết
 • 05:39
  Thông điệp lịch sử
 • 05:46
  Học Bác mỗi ngày
 • 05:51
  Bản tin Teletext
 • 05:58
  Khoảnh khắc & Sự kiện
 • 06:00
  Bản tin thời sự tổng hợp sáng
 • 06:35
  Hành trình Việt
 • 06:42
  Đường dây nóng 389
 • 06:47
  Nhật trình kinh tế
 • 07:00
  Bản tin thời sự tổng hợp
 • 07:31
  Văn hoá toàn cảnh
 • 07:46
  Asean kết nối
 • 08:00
  Bản tin thời sự đầu giờ
 • 08:17
  Cuộc sống xanh
 • 08:28
  Truyền hình Kiểm sát nhân dân
 • 09:00
  Bản tin thời sự đầu giờ
 • 09:17
  Hồ sơ xét xử
 • 09:43
  Hành trình Việt
 • 09:50
  Bản tin tiếng Anh
 • 10:00
  Bản tin thời sự quốc tế đầu giờ
 • 10:17
  Bản tin tiếng Trung
 • 10:32
  Radar Văn hoá
 • 11:00
  Bản tin thời sự tổng hợp trưa
 • 12:00
  Bản tin thời sự tổng hợp
 • 13:00
  Bản tin thời sự đầu giờ
 • 14:00
  Bản tin thời sự tổng hợp chiều
 • 15:00
  Bản tin thời sự đầu giờ
 • 16:00
  Bản tin thời sự quốc tế đầu giờ
 • 17:00
  Bản tin thời sự đầu giờ
 • 18:00
  Bản tin thời sự tổng hợp
 • 18:35
  Dự báo thời tiết
 • 19:00
  Bản tin thời sự tổng hợp tối
 • 19:35
  Dự báo thời tiết
 • 20:00
  Bản tin thời sự đầu giờ
 • 20:20
  Dự báo thời tiết
 • 20:24
  Hành tinh thể thao
 • 21:00
  Bản tin thời sự đầu giờ
 • 21:15
  Dự báo thời tiết
 • 22:00
  Bản tin thời sự tổng hợp cuối ngày
 • 22:35
  Dự báo thời tiết
 • 23:00
  Bản tin thời sự tổng hợp
 • 23:35
  Dự báo thời tiết

Truyền Hình Thông Tấn Bản tin thời sự tổng hợp

Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật

Hiển thị theo:

Kênh nổi bật