Sorry, this video is not available in your country.

VTC1 HD Cuộc Chiến Vô Nghĩa (Tập 20)

Yêu thích

Cuộc Chiến Vô Nghĩa (Tập 20)

Thời gian chiếu: 19:45 11/09/2019 Thời lượng dự kiến: 45 phút

Cuộc chiến vô nghĩa nói về câu chuyện của Hải Lâm (Ngọc Thuận) và Anh Việt (Minh Anh) từ hai người bạn thân thời sinh viên nhưng vì một biến cố dẫn đến không nhìn mặt nhau. Câu chuyện cao trào khi ba năm sau, resort của Hải Lâm đứng bên bờ vực phá sản, phải tìm tới Anh Việt nhờ giúp đỡ. Thế nhưng đằng sau đó là một âm mưu.