Sorry, this video is not available in your country.

VTC14 HD Giao Thông An Toàn

Yêu thích

Giao Thông An Toàn

Thời gian chiếu: 17:40 16/05/2019 Thời lượng dự kiến: 15 phút

Bản tin "Giao thông an toàn" cập nhật liên tục các thông tin về tình hình giao thông trên địa bàn cả nước; những câu chuyện về chính sách giao thông, văn hóa giao thông và những vấn đề liên quan đến kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Chương trình phát sóng 17h40 hàng ngày trên Kênh VTC14.