Sorry, this video is not available in your country.

VTC14 HD Nhật Ký Cuộc Sống

Yêu thích

Nhật Ký Cuộc Sống

Thời gian chiếu: 19:00 16/05/2019 Thời lượng dự kiến: 30 phút

Bản tin "Nhật ký cuộc sống" cập nhật liên tục các thông tin về đời sống dân sinh; những câu chuyện gần gũi với cuộc sống; những vấn đề bức thiết đang hàng ngày, hàng giờ tác động đến người dân.