Sorry, this video is not available in your country.

VTC14 HD Tứ Thần Ký (Tập 23)

Yêu thích

Tứ Thần Ký (Tập 23)

Thời gian chiếu: 12:10 11/09/2019 Thời lượng dự kiến: 45 phút

Hwan Woong là vị vua đời thứ 19 của Goguryeo. Ngài được phái xuống để làm cho trần gian tốt hơn cùng với 4 vị thần huyền thoại Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ và Huyền Vũ. Hwan Woong yêu mến Chu Tước thần là Sae Oh, hai người có với nhau một đứa con trai. Không may, cô bị ganh ghét và bị bắt mất đứa con trai của mình, vì quá đau buồn, Sae Oh biến thành Hắc Chu Tước và tàn phá thế giới. Hwan Woong dù đau lòng nhưng vẫn phải tiêu diệt Sae Oh để trả lại thanh bình cho thế giới. Hwan Woong trở về trời, sau 2 ngàn năm Hwan Woong lại xuống thế gian để xây dựng Goguryeo, chuyện tình năm xưa lại một lần nữa tái diễn.