Sorry, this video is not available in your country.

VTC3 HD Thiên Thần Kiêu Hãnh (Tập 68)

Yêu thích

Thiên Thần Kiêu Hãnh (Tập 68)

Thời gian chiếu: 20:00 11/09/2019 Thời lượng dự kiến: 45 phút

Xuất thân từ quân đội du kích, Belky đã tìm mọi cách để che dấu thân phận, xóa bỏ quá khứ và làm lại cuộc đời. Thế nhưng, đã tới lúc cô không thể tiếp tục trốn chạy được nữa.

Ngay khi hòa nhập được với cuộc sống của một sinh viên bình thường, kết thân được với bạn bè, có cơ hội trở thành trợ lý của thầy giáo, thì Belky bị dồn vào thế buộc phải tiết lộ quá khứ của mình với thầy.