Sorry, this video is not available in your country.

VTV1 HD Chào Buổi Sáng

Yêu thích

Chào Buổi Sáng

Thời gian chiếu: 05:30 13/07/2019 Thời lượng dự kiến: 88 phút

Chào Buổi Sáng là chương trình tin tức đầu tiên trong ngày của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình lên sóng vào 5h30 hàng ngày.