Sorry, this video is not available in your country.

VTV1 HD Chuyển Động 24h

Yêu thích

Chuyển Động 24h

Thời gian chiếu: 18:30 14/08/2019 Thời lượng dự kiến: 30 phút

Chuyển Động 24h là chương trình do Trung tâm Tin tức, Đài THVN - VTV24 sản xuất, cung cấp tới khán giả thông tin mới nhất về mọi mặt của đời sống xã hội như: kinh tế, văn hóa, an ninh, xã hội, thể thao, giải trí trong và ngoài nước… Với tiêu chí "người đưa tin đầu tiên" - chương trình bao quát các sự kiện quan trọng, mới mẻ và lý thú trong ngày, đồng thời đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân một cách cụ thể và nhanh nhất.