Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Thời sự 0h
 • 00:15
  Phép màu cuộc sống
 • 00:30
  Nông nghiệp mới
 • 01:00
  Thời sự 1h
 • 01:10
  Tương lai xanh
 • 01:40
  Khám phá Việt Nam
  Chùa Lương - ngôi chùa trăm gian
 • 02:00
  Thời sự 2
 • 02:10
  Phim truyện
 • 03:00
  Thời sự 3
 • 03:10
  Phim tài liệu
 • 04:00
  Thời sự 4h
 • 04:10
  Khám phá thế giới
  Giải cứu thế giới hoang dã - Tập 1
 • 05:05
  S - Việt Nam
 • 05:10
  Vì cộng đồng
 • 05:25
  Hải quan Việt Nam
 • 05:30
  Chào buổi sáng
 • 06:58
  V - Việt Nam
  T188_Thảo nguyên Đồng Lâm_Lạng Sơn
 • 07:00
  Báo chí toàn cảnh
 • 07:30
  Phim tài liệu
 • 08:00
  Thời sự 8h
 • 08:05
  Sống mới
 • 08:50
  Nhịp sống ô tô
 • 09:00
  Thời sự 9h
 • 09:05
  Du lịch Việt Nam
 • 09:15
  Toàn cảnh thế giới
 • 09:45
  Không gian văn hóa nghệ thuật
 • 10:30
  Cặp lá yêu thương
 • 11:00
  Thời sự 11h
 • 11:15
  Chuyển Động 24h
  Chuyển Động 24h
 • 12:00
  Thời sự 12h
 • 12:25
  5 phút hôm nay
 • 12:35
  5 phút hôm nay
 • 12:40
  Nông nghiệp xanh
  Đòn bẩy cho nông sản Việt vươn xa
 • 12:55
  Cặp lá yêu thương
 • 13:00
  Phim truyện
 • 13:45
  Góc nhìn văn hóa
 • 14:00
  Trái đất xanh
 • • LIVE
  Hành trình di sản
 • 14:55
  Ký sự
 • 15:10
  Hòa nhạc thính phòng
  Hoà nhạc giao hưởng Đức 2022 - Phần 2
 • 15:40
  VTV kết nối
 • 15:55
  Cùng em đến trường
 • 16:00
  Thời sự 16h
 • 16:15
  Văn hoá QĐND
  Tình yêu nghệ thuật Chèo QĐ
 • 16:45
  Tuổi cao gương sáng
  Tiên phong trong xây dựng nông thôn mới
 • 17:00
  Thời sự 17h
 • 17:05
  Khám phá Việt Nam
 • 17:20
  Hành trình vẻ đẹp
 • 17:30
  Việt Nam hôm nay
 • 18:30
  Chuyển Động 24h
  Chuyển Động 24h
 • 19:00
  Thời Sự 19h
  Thời Sự 19h
 • 19:40
  Thời tiết + Thể thao 24/7
 • 19:55
  Thời sự 20h
 • 20:00
  S - Việt Nam
 • 20:05
  Vì tầm vóc Việt
 • 20:10
  Truyền hình trực tiếp
 • 21:40
  Truyền hình Quân đội nhân dân
 • 22:15
  Văn học nghệ thuật
 • 22:45
  Nhật ký FIFA World Cup 2022
 • 23:00
  Thời sự 23h
 • 23:15
  Hòa nhạc thính phòng
 • 23:45
  Dám sống
Chuyển Động 24h
Thời gian chiếu: 11:15 25/11/2022 Thời lượng dự kiến: 45 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật