Sorry, this video is not available in your country.

VTV1 HD Thời Sự

Yêu thích

Thời Sự

Thời gian chiếu: 19:00 14/08/2019 Thời lượng dự kiến: 40 phút

Những tin tức thời sự nổi bật trong và ngoài nước diễn ra trong ngày.