Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Giao Mùa (Tập 34)
  Giao Mùa (Tập 34)
 • • LIVE
  Khám phá thế giới
 • 01:30
  Trái Cấm (Phần 1 - Tập 70)
  Trái Cấm (Phần 1 - Tập 70)
 • 02:20
  Khám phá thế giới
 • 03:00
  Bạn của nhà nông
 • 03:50
  Nhà nông vui vẻ
 • 04:05
  Công nghệ 360
  Công nghệ 360 số 11
 • 04:30
  Khám phá thế giới
 • 05:00
  Se Nhầm Nhân Duyên (Tập 4)
  Se Nhầm Nhân Duyên (Tập 4)
 • 05:30
  Ký sự
 • 05:45
  Bạn của nhà nông
 • 06:30
  Sống khỏe đời vui
 • 06:45
  Môi trường và cuộc sống
  Thiết kế xanh trong ngành chế biến gỗ
 • 07:00
  Chất Việt
  Phục chế tư liệu lịch sử
 • 07:15
  Ký sự
  Miệt Cù lao - Tập 3
 • 07:30
  Khám phá thế giới
  Phong cách thiết kế châu Âu. Tập 1
 • 08:00
  360 độ Nhật Bản
 • 08:30
  Đi tìm đồng đội
 • 09:00
  Sống khỏe mỗi ngày
  Làm đẹp thông minh
 • 09:14
  VTV kết nối
 • 09:30
  Khám phá thế giới
  Kho báu ở Berlin Tập 2
 • 10:15
  Cho ngày hoàn hảo
  Bác sĩ Đỗ Doãn Bách
 • 11:00
  Giải mã cuộc sống
  Bí mật của xà phòng
 • 11:15
  VTV Sports News
 • 11:30
  Giao Mùa (Tập 35)
  Giao Mùa (Tập 35)
 • 12:15
  Chất lượng cuộc sống
 • 13:00
  Bây giờ và ở đây
  Số 22 năm 2023 phát file
 • 14:00
  Kinh doanh và pháp luật
 • 14:30
  Khám phá thế giới
 • 15:00
  Kiến thức cộng đồng
 • 15:15
  Nhà nông vui vẻ
 • 15:30
  Khám phá thế giới
 • 16:15
  Sắc màu các dân tộc
 • 16:43
  Thông báo - Ghi ơn
 • 16:45
  Bạn của nhà nông
 • 17:25
  Nhịp đập Việt Nam
 • 17:30
  Năng lượng và cuộc sống
 • 17:45
  Sống khỏe mỗi ngày
  Vai trò của Kiềm Thảo dược với Sức khỏe
 • 18:30
  Chuyển động 24 giờ
 • 19:00
  Trái Cấm (Phần 1 - Tập 71)
  Trái Cấm (Phần 1 - Tập 71)
 • 19:50
  Se Nhầm Nhân Duyên (Tập 5)
  Se Nhầm Nhân Duyên (Tập 5)
 • 20:20
  Sống vui
 • 20:30
  Phụ nữ là để yêu thương
 • 21:00
  Khỏe đẹp cho ngày mới
  Màu đỏ - sắc màu của tự tin
 • 21:10
  Nội thất không giới hạn
 • 21:30
  Chân trời khoa học
 • 22:00
  Bản tin 22h00
 • 22:40
  360° thể thao
 • 23:10
  Khám phá thế giới

VTV2 HD
Khám phá thế giới - Kho báu ở Berlin Tập 2

00:45
04/06/2023
Báo lỗi

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật