Sorry, this video is not available in your country.

VTV3 HD Ai Là Triệu Phú

Yêu thích

Ai Là Triệu Phú

Thời gian chiếu: 09:20 14/08/2019 Thời lượng dự kiến: 50 phút

Ai Là Triệu Phú là sân chơi kiến thức có lịch sử và quy mô nhất trên sóng Đài Truyền Hình Việt Nam. Mỗi người chơi tham gia phải hoàn thành đúng 15 câu hỏi theo mức độ từ dễ tới khó để dành được phần thưởng.